Манай тоодог шувуудтай танилц

{"autoplay":"true","autoplay_speed":3000,"speed":300,"arrows":"true","dots":"true"}

Нэргүй
Баян
Сонгууль
Сондор
Дөлгөөн
Мэндээ
Р. Уразалиев
орнитолог