Дэмжлэг

Одоогоор хүлээн авч буй дэмжлэгӨмнөх төслүүдийг дэмжсэн байдал: 

Бид хувь хүмүүс, хамгааллын байгууллагууд, байгууллага спонсорууд зэрэг 30 гаруй эх үүсвэрээс хүлээн авсан тусламж, дэмжлэгүүдэд туйлын баяртай байгаа.