Румынд хонин тоодгийн үүр олдлоо!

19-р зууны үед Банат, Крисана, Трансилваний өндөрлөг, Валлачийн тал, Добружа болон Молдавийн зарим нэг газруудад тоодгийн популици нэлээн тогтвортой амьдардаг байв. Гэхдээ, 1988 оны албан ёсны тоо мэдээгээр, улс орны хэмжээнд дөнгөж 48 тоодог шувуу үлдсэн гэсэн мэдээ байна. Тиймээс, 1990 оноос хойш Румын улсад хонин тоодог бараг устаж үгүй болсонд тооцогдож байлаа. … Тоодог шувууны амьдардаг эсэх нь тодорхойгүй байсан хэдэн арван жилийн дараа, хонин тоодог Румын улсад өсөж үржиж байгаа нотолгоо бидэнд олдлоо.”

Great Bustard nest found in Romania!” – ROHU-14 Байгалийн булан (Румын-Унгарын Хилийн Бүс)

Зургийг: Иоан Матиу. Жр

2020 оны 5 сар