Мэндээ

Мэндээ. Манай талбайн ажлын баг, судалгааны багийн оролцсон хамтарсан багийн ажлыг хүндэтгээд бид Мэндээд  түүнийг барих үед ажилласан багийн гишүүдийн нэрийн эхний үсгүүдийг нийлүүлж энэ нэрийг өгсөн билээ: Мими, Эрке, Нацаг, Дорж, Дашка. (Мэндээ бол “эрүүл”, “мэнд сайн” гэсэн утгатай Монгол нэр– тоодог шувууны хувьд хамгийн сайн ерөөл) Мэндээгийн ажиглалтын мэдээлэл түүнийг үржүүлгийн талбайгаасаа харьцангуй хол нисэж, хачин сонин уулархаг газруудад цагийг өнгөрөөдөг, онцгой тоодог шувуу байсныг заадаг.