Баян

Баян бол эр тоодог шувуу. Тэр бидний ажигладаг эм тоодог шувуудаас тэс өөр хөдөлгөөн үзүүлдэг. Хавар цагт Баян идэш тэжээлээ идэж, үүрлэх газартайгаа танилцаж, ойролцоо газарт өндөг-дарахдаа бэлдэж буй эмэгчин тоодог шувуудын нэгний нь анхаарлыг татах найдвар тээн өглөө, оройн хөдөлгөөнөө үзүүлсээр, уламжлалт үржүүлгийн талбайд өнждөг.