Б. Дашням

Б. Дашням. Дашням бол Монголын хойд хэсгийн нийслэл Мөрөн хотын уугуул иргэн, их сургуулийн төгсөх ангийн оюутан байхдаа 2007 онд манай багт нэгдэн ажиллаж эхэлсэн. Тэрээр  төгсөлтийн судалгааны ажлаа Тоодог шувууны чиглэлээр хийж, Евро Азийн Тоодог Судлалын Холбооны дэмжлэгтэйгээр Монгол улсын Их сургуульд Тоодог шувууны чиглэлээр магистрын зэргээ хамгаалсан. Монгол улсад мэргэжлийн чиглэлээр бэлтгэгдсэн цөөн хэдэн шувуу судлаачдын нэгний хувьд, Дашням Монгол улсын Шинжлэх Ухааны Академид ажиллахын зэрэгцээ, Монгол улс дахь нэгэн томоохон уурхайн Байгаль орчны хэлтэст ажиллаж байна.