Г. Нацаг

Г. Нацаг Монгол улсын их сургуулийн төгсөх ангийн оюутан байхдаа 2008 онд манай багт талбайн туслах ажилтнаар ажиллаж эхэлсэн. Архангай аймгийн уугуул иргэн. Нацаг Монгол улсын Үндэсний тусгай хамгаалалттай газар нутгийн захиргаанд ажиллаж байхдаа Тоодог шувууны судалгаанд голлон чиглэж  магистрын хөтөлбөрт хамрагдсан.