Д. Эрдэнэцэцэг

Д. Эрдэнэцэцэг. Эрдэнэцэцэг Монголын хойд хэсэгт талбайн кэмп менежерээр 10 гаруй жил ажилласан. Ямар ч хөргөгч, цахилгаан, усаа шууд бэлэн авах боломжгүй хөдөө хээрийн нөхцөлд гал тогооны ажлыг гайхалтай сайн хийдэг. Манай багийнхны тогтворгүй ажлын цагт тэсвэртэйгээр  зохицон ажилладаг тэрээр Тоодог шувууг хамгаалах ажлыг сэтгэлээсээ дэмждэг нэгэн билээ. Манай судалгааны багтай хэдэн жил хамтран ажилласны дараа, том охин нь биологийн чиглэлээр их сургууль төгссөн билээ.