Нэргүй

Нэргүй бол манай багийнхны барьсан хамгийн анхны тоодог шувуу. Тэр бусад тоодог шувуудаас илүү урт зайд маш сайн шилжилт хийдэг бөгөөд зургаан бүтэн нүүдлийн цэгээс Хятад руу мэдээлэл илгээж байсан.