Сонгууль

Сонгууль. Бид энэ шувууг 2008 онд барьсан. Энэ ичимхий тоодог шувуу уриншийн талбайгаар удаан алхах дуртай. Бид түүнийг Хятадад өвөлжөөн дээрээ үхсэн тухай мэдээ хүлээн авахаас өмнө гурван жил хэртэй Сонгуулийг ажигласан. Түүний үхлийн шалтгаан зэрлэг амьтдын махны худалдаатай холбоотой хор байсан юм.