Сондор

Сондор. Энэ тоодог шувуу хүзүүгээ тойроод гоёмсог тэмдэгтэй учраас бид түүнийг Сондор хэмээн нэрлэсэн. Сондор намрын нүүдлээ хийж байхдаа Монгол улсын Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд үхсэн байсан. Судалж үзэхэд тэрээр хулгайн ангийн золиос болсон байжээ.