On the Edge: Энэтхэгийн хонин тоодгийн дууль

On the Edge: Энэтхэгийн хонин тоодгийн дууль,” Байгаль хамгаалах олон улсын холбооны тоодог судлалын мэргэжилтнүүдийн бүлгийн гишүүд болох Кедар Гор, Девеш Гадхави нарын Раундгласс Састейнд тавьсан нийтлэл.

Зургийг: Д. Мукхержи

2020 оны 5 сар