Тоодог шувууны төрөл зүйлүүдийн хувьд сайн эхлэл үүсгэх оролдлогууд

“Сүүлчийн нислэг: Евразид шүтээн болсон Тоодгийн төрөл зүйлүүдийг хамгаалах ажлын дүнд Энэтхэгийн жороо тоодог, Бенгалийн хонин тоодог, жороо тоодог, хонин тоодог гэсэн тоодгийн дөрвөн өөр төрөл зүйл, тэдэнд учирч болзошгүй аюул, тоодгийн төрөл зүйлийг хамгаалах хэрэгцээ шаардлагын талаар хэлэлцэхээр дэлхийн өнцөг булаг бүрээс шинжээчдийн баг бүрэлдэхүүн хуран цугларав”

Тоодог шувууны төрөл зүйлүүдийн хувьд сайн эхлэл үүсгэх оролдлогууд: Энэтхэгийн Зэрлэг амьтан судлах, хамгаалах төв