NRCC

Умардын хадтай уул нурууг хамгаалах нийгэмлэг (NRCC) бол үр дүнтэй манлайллыг дэмжиж, шинийг санаачилсан бодлого, үйл ажиллагааг өрнүүлэн, найдвартай мэдлэг, шинжлэх ухаанч мэдээллийг нэгтгэх замаар хамгаалах үйл ажиллагаагаа явуулдаг Вайоминийн Жэксонд төвтэй ашгийн бус байгууллага. Нийгэмлэгийн гишүүд ба төслүүдийн сүлжээ нь 14 гаруй орныг хамран өргөн тархсан байдаг.