Нейшнл жеографикийн судалгаагаар Азийн тоодог шувууны хамгааллын асуудлыг олон нийтийн анхааралд өртүүлж чадсан юм

Вашингтон ДС –д болсон Нейшнл жеографик нийгэмлэгийн судлаачдын форумд Доктор Мими Кесслер урилгаар оролцож судалгааны ажлын нэг хэсэг болох “Тоодог шувууны нууц амьдрал” –ын талаар илтгэл тавилаа. Энд дарж Мими-гийн илтгэлийг үзэж болохоос гадна Нейшнл жеографик нийгэмлэгийн бусад судлаачдын анхдагч, бусад судалгаанд түлхэж өгөх ажлуудын талаар үзэх боломжтой.

2018 оны 6 сар