Tetrax tetrax-н зүүн популяцийн талаархи семинар

Гуравдугаар сарын 15-нд Киргизийн Шувуу судлалын нийгэмлэг, Евро-азийн тоодог судлалын холбоо, Ойрхи Дорнод, Кавказ, Төв Азийн Шувуу судлалын нийгэмлэг (OSME)-тай хамтран Евразийн Tetrax tetrax–

Read more

Ази дахь Хонин Тоодогийн үйл ажиллагааны шинэ төлөвлөгөө

Узбекистан, Самарканд: Нүүдлийн зүйлийн тухай конвенцын талуудын 14 дүгээр хуралд оролцогч талууд Ази дахь Хонин Тоодогт зориулсан шинэчилсэн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг санал нэгтэйгээр баталлаа!

Read more

CMS COP14 дээр тоодог шувуу анхаарлын төвд байв

2024 оны 2-р сард болсон Нүүдлийн зүйлийн тухай конвенцын талуудын 14 дүгээр хуралд (CMS COP14) Тоодог шувууд олны анхаарлын төвд байлаа. Зохион байгуулагч Узбекистан

Read more

Олон хэл дээрх Sandgrouse сэтгүүлийн цахим нэмэлт материал гарчээ

Төв Ази дахь Хонин тоодогийн тухай мэдээллийг Ногтруу (Sandgrouse) сэтгүүлийн тусгай дугаарын олон хэл дээрх шинэ нэмэлт материалаас унших боломжтой боллоо. Тусгай дугаарт Төв

Read more

Хонин тоодогийн дэлхийн популяцийн шинэ тооцоо

Популяцийн шинэ тооцоогоор Хонин тоодогийн тархац нутгийн 30%-ийг эзэлдэг Төв Азид өнөөгийн байдлаар энэ зүйлийн дэлхийн популяцийн ердөө 1%  оршин буйг олжээ. Төв Азид

Read more

Тоодог өндөр хүчдэлд цохиулан хорогдох тохиолдлын дэлхий нийтийн анхны тойм

“Тоодогууд нэлээдгүй аюулд өртөж буй овогт багтдаг бөгөөд харьцангуй хурдан, лагс биетэй, урд талын харааны талбай маш хязгаарлагдмал зэргээс үүдэн өндөр хүчдэлийн шугамд цохиулж

Read more

Төв Ази дахь Хонин Тоодогийн талаарх Sandgrouse сэтгүүлийн тусгай дугаар

Шувуу судлалын “Ногтруу” (Sandgrouse) сэтгүүлийн тусгай дугаарт Хонин тоодогийн талаарх арван долоон нийтлэл багтсан бөгөөд эдгээрийн нэлээдгүй нь Евро-азийн тоодог судлалын холбооны түншүүдийн бичсэн

Read more

Украинд мэрэгч устгагч бодис шувуудыг хордуулж байна

Украин, Оросын тэргүүлэх шувуу судлаачид Украины өмнөд хэсэгт хэдэн зуун тогоруу, хун, нугас болон бусад шувууд удаа дараа хорогдсон тухай мэдээлжээ. Тэд лабораторийн шинжилгээ,

Read more

Зэрлэг амьтдын нүүдлийн зүйлүүдийг хамгаалах конвенцын талуудын 13 –р бага хурал дээр Тоодог шувууны хамгааллын асуудлаар хэлэлцэв

Нүүдлийн зүйлүүдийг хамгаалах конвенцын талуудын 13-р бага хурал Энэтхэгийн Гандигар хотноо хуралдлаа. Энэ жил Ази тив дахь тоодгийн төрөл зүйлүүдийг хамгаалах үйл ажиллагааг нэмэгдүүлж,

Read more