Хятад дах Өрнийн Хонин тоодогийн амьдрах орчны чанарт нөлөөлж буй гол хүчин зүйл хүнийнөлөөлөл болох нь тогтоогджээ

Хятадын Шинжлэх Ухааны Академийн Шинжааны Экологи, Газарзүйн Хүрээлэн (XIEG) болон Евро-
азийн тоодог судлалын холбооны судлаачдын хамтарсан судалгаагаар Баруун Хятадын Хонин
тоодогийн популяцийн амьдрах орчны чанарт нөлөөлж буй гол хүчин зүйл нь хүний нөлөөтэй
хүчин зүйл болохыг тогтоожээ.

Судалгааны үр дүнг 11-р сарын 16-нд Global Ecology and Conservation сэтгүүлд нийтэлсэн байна.

Энэхүү нийтлэлийн зохиогчид дунд доктор Ван Муянг болон доктор Мими Кесслер нар бий.

Хэвлэлийн нийтлэлийг бүрэн эхээр: Phys.org