Ази дахь Хонин Тоодогийн үйл ажиллагааны шинэ төлөвлөгөө

Узбекистан, Самарканд: Нүүдлийн зүйлийн тухай конвенцын талуудын 14 дүгээр хуралд оролцогч талууд Ази дахь Хонин Тоодогт зориулсан шинэчилсэн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг санал нэгтэйгээр баталлаа!

Read more

Олон хэл дээрх Sandgrouse сэтгүүлийн цахим нэмэлт материал гарчээ

Төв Ази дахь Хонин тоодогийн тухай мэдээллийг Ногтруу (Sandgrouse) сэтгүүлийн тусгай дугаарын олон хэл дээрх шинэ нэмэлт материалаас унших боломжтой боллоо. Тусгай дугаарт Төв

Read more

Хонин тоодогийн дэлхийн популяцийн шинэ тооцоо

Популяцийн шинэ тооцоогоор Хонин тоодогийн тархац нутгийн 30%-ийг эзэлдэг Төв Азид өнөөгийн байдлаар энэ зүйлийн дэлхийн популяцийн ердөө 1%  оршин буйг олжээ. Төв Азид

Read more

Тоодог өндөр хүчдэлд цохиулан хорогдох тохиолдлын дэлхий нийтийн анхны тойм

“Тоодогууд нэлээдгүй аюулд өртөж буй овогт багтдаг бөгөөд харьцангуй хурдан, лагс биетэй, урд талын харааны талбай маш хязгаарлагдмал зэргээс үүдэн өндөр хүчдэлийн шугамд цохиулж

Read more

Төв Ази дахь Хонин Тоодогийн талаарх Sandgrouse сэтгүүлийн тусгай дугаар

Шувуу судлалын “Ногтруу” (Sandgrouse) сэтгүүлийн тусгай дугаарт Хонин тоодогийн талаарх арван долоон нийтлэл багтсан бөгөөд эдгээрийн нэлээдгүй нь Евро-азийн тоодог судлалын холбооны түншүүдийн бичсэн

Read more

Хятад дах Өрнийн Хонин тоодогийн амьдрах орчны чанарт нөлөөлж буй гол хүчин зүйл хүнийнөлөөлөл болох нь тогтоогджээ

Хятадын Шинжлэх Ухааны Академийн Шинжааны Экологи, Газарзүйн Хүрээлэн (XIEG) болон Евро-азийн тоодог судлалын холбооны судлаачдын хамтарсан судалгаагаар Баруун Хятадын Хонинтоодогийн популяцийн амьдрах орчны чанарт

Read more

Есть ли будущее у дрофы в Казахстане? – Зеленый мир

«Пугливость и осторожность дрофы усложнили про-цесс изучения. Во время наблюдений на плато Караой при виде автомобиля птицы улетали аж за 4 километра, – делится

Read more

Государства азиатских стран будут сотрудничать, чтобы сохранить большую дрофу – Ремез

“Мы надеемся на сотрудничество всех азиатских стран и приглашаем исследователей и бедвочеров сделать свой вклад по сбору информации, направленной на сохранение этого редкого вида,

Read more