Гэрэл зураг болон ажиглалтуудаа хуваалцаарай!

Азид ажиллаж, амарч байхдаа Тоодог шувууг ажиглаж байв уу?  Таны авсан гэрэл зураг, харж ажигласан зүйл тэр газар орчин дахь Тоодог шувууны тоо толгойн талаарх ойлголт мэдлэгээ нэмэгдүүлэхэд бидэнд туслах болно. Бидэнд цахилгаан шуудан илгээж, харсан зүйлийнхээ талаар мэдэгдээрэй.