Тоодог шувууны тухай баримтат кино Хятадын үзэгч олонд хүрлээ

Монголын үзэгчдэд зориулан Евро Азийн Тоодог судлалын холбооноос бүтээсэн Тоодог шувууны тухай баримтат киног “Хятадын биологийн олон янз байдлын хамгаалал ба Ногоон хөгжлийн сан” төрийн бус байгууллага хятад хэлнээ хөрвүүлэв. Тэдний веб хуудас болон Wechat/Weixin, weibo, Iqiyi, Sohu –дээр  тус баримтат киног 10,000 удаа үзсэн гэсэн мэдээ байна. 

2019 оны 12 сар

Зургийг М. Кесслер