Тоодог шувууны өвөлжилтийн судалгааг хийх Узбекстаны оюутнууд

2020 оны 1 сараас эхлээд, Евро Азийн Тоодог Судлалын холбооноос Узбекстаны Үндэсний Их Сургуулийн оюутан Журабек Тулаевийг Узбекстаны зүүн хойд хэсэг дахь Тоодог шувууг судлах судалгааны ажилд нь дэмжлэг үзүүлэхээр боллоо. Энэхүү газар орныг Төв Азийн хойд хэсэгт үржүүлж буй Тоодог Шувууны амьдрах орчин болгон ашигладаг. Тус судалгаа нь Узбекстаны Шувуу Хамгаалах Нийгэмлэгийн томоохон төслийн нэг хэсэг юм. Нейшнл  Жеографик санхүүгийн туслалцааг үзүүлдэг.

2019 оны 12 сар

Зургийг: А. Тен