Ази дахь хонин тоодгийн талаар шинэ бүтээл

Төв Ази дахь хонин тоодгийн түүхэн болон өнөөгийн төлөв байдал, тус зүйлд нүүрлээд буй аюул заналын талаар бидний бичсэн өгүүлэл (.pdf) хэвлэгдсэнийг дуулгахад таатай байна. Мөн: Хонин тоодгийн дорнын дэд зүйлийн талаарх М. Кесслерийн докторын зэрэг горилсон бүтээл (.pdf)-тэй танилцаарай. 

2015 оны 6-р сар