Казахстаны алслагдсан газрын тоодог шувууны судалгаа

Евро Азийн тоодог шувуу судлалын нийгэмлэг Тоодог шувууны шинэ үүлдрийн төрөл зүйлийн хайгуул хийх зорилгоор Казахстаны Баруун, Өмнөд, Зүүн хэсгүүдэд хамтарсан судалгаа хийлээ.  Уг ажлаар хэт алслагдсан болон хууль бус ангийн улмаас устах хэмжээнд хүртэл багассан тоо толгойг тогтоожээ. Дундад Ази, Кавказ, Төв АзийнШувуу судлалын нийгэмлэгээс уг судалгааны ажлыг дэмжсэн байна. 

2017 оны 4 сар 

Зургийг М. Кесслер