Tetrax tetrax-н зүүн популяцийн талаархи семинар

Гуравдугаар сарын 15-нд Киргизийн Шувуу судлалын нийгэмлэг, Евро-азийн тоодог судлалын холбоо, Ойрхи Дорнод, Кавказ, Төв Азийн Шувуу судлалын нийгэмлэг (OSME)-тай хамтран Евразийн Tetrax tetrax–

Read more

Хонин тоодогийн дэлхийн популяцийн шинэ тооцоо

Популяцийн шинэ тооцоогоор Хонин тоодогийн тархац нутгийн 30%-ийг эзэлдэг Төв Азид өнөөгийн байдлаар энэ зүйлийн дэлхийн популяцийн ердөө 1%  оршин буйг олжээ. Төв Азид

Read more

Төв Ази дахь Хонин Тоодогийн талаарх Sandgrouse сэтгүүлийн тусгай дугаар

Шувуу судлалын “Ногтруу” (Sandgrouse) сэтгүүлийн тусгай дугаарт Хонин тоодогийн талаарх арван долоон нийтлэл багтсан бөгөөд эдгээрийн нэлээдгүй нь Евро-азийн тоодог судлалын холбооны түншүүдийн бичсэн

Read more

Гурван орныг дамнасан замын өвлийн судалгаа

Узбекстан дахь манай магистрын ангийн оюутнуудын одоо хэрэгжүүлж буй ажлуудаас гадна, бид Казакстаны өмнөд, зүүн өмнөд хэсэг ба Туркменистан дахь тоодог шувууны өвлийн тооллогын

Read more

Тоодог шувууны өвөлжилтийн судалгааг хийх Узбекстаны оюутнууд

2020 оны 1 сараас эхлээд, Евро Азийн Тоодог Судлалын холбооноос Узбекстаны Үндэсний Их Сургуулийн оюутан Журабек Тулаевийг Узбекстаны зүүн хойд хэсэг дахь Тоодог шувууг

Read more

Казахстаны алслагдсан газрын тоодог шувууны судалгаа

Евро Азийн тоодог шувуу судлалын нийгэмлэг Тоодог шувууны шинэ үүлдрийн төрөл зүйлийн хайгуул хийх зорилгоор Казахстаны Баруун, Өмнөд, Зүүн хэсгүүдэд хамтарсан судалгаа хийлээ.  Уг

Read more

Казахстаны Өмнөд хэсэг дахь одой тоодогын цугларах газар

Дикая Природа хэмээх ашгийн бус шувуу хамгааллын байгууллагын ажилчидыг бүрэлдэхүүндээ багтаасан Евро Азийн тоодог судлалын нийгэмлэгийн хамтран зүтгэгчдийн баг Казахстаны Өмнөд хэсэг дахь алслагдсан

Read more

Монгол орны баруун хэсэг дэх хонин тоодгийн байршлыг тодорхойллоо

Евро-Азийн тоодог судлалын холбоо энэ намар Увс нуурын ай сав орчимд хонин болон жороо тоодгийн судалгаа хийлээ. Мөн энэ үеэр хил залгаа Оросын талд

Read more

Монгол орны зүүн хэсэг дэх судалгаа

Энэ зун бид Монгол орны зүүн хэсэгт үлдэж хоцорсон хонин тоодгийн популяцийг эрж хайсан юм. Одоогоор эдгээр популяцийг сансрын дамжуулагч ашиглан судлах зорилгоор санхүүжилт

Read more