Казахстаны Өмнөд хэсэг дахь одой тоодогын цугларах газар

Дикая Природа хэмээх ашгийн бус шувуу хамгааллын байгууллагын ажилчидыг бүрэлдэхүүндээ багтаасан Евро Азийн тоодог судлалын нийгэмлэгийн хамтран зүтгэгчдийн баг Казахстаны Өмнөд хэсэг дахь алслагдсан өмнөд бүсүүд болон Замбил мужуудад Ямаан тоодогийн цугларах газар хэд хэд байгааг тогтоожээ.  Ямаан тоодгийн шинэ үүлдэр энэ бүсэд өмнө нь бүртгэгдэж байгаагүй байна. Уг ажлыг Дундад Ази, Кавказ, Төв Азийн Шувуу судлалын нийгэмлэгээс санхүүжүүлжээ. 

2017 оны 3 сар 

Зургийг М. Кесслер