Зэрлэг амьтдын нүүдлийн зүйлүүдийг хамгаалах конвенцид санал хүргүүллээ

Даян дэлхийн хэмжээнд хонин тоодгийн хамгааллыг нэмэгдүүлэх талаар манай багийн боловсруулсан саналыг Монгол улсын засгийн газар Зэрлэг амьтдын нүүдлийн зүйлүүдийг хамгаалах конвенцын газарт уламжиллаа. Энэхүү саналыг 11-р сард болох тус конвенцын талуудын уулзалтаар хэлэлцэх юм. Бидний дэмжлэг хүссэн саналтай танилцана уу.

2014 оны 6-р сар