Ази дахь Хонин Тоодогийн үйл ажиллагааны шинэ төлөвлөгөө

Узбекистан, Самарканд: Нүүдлийн зүйлийн тухай конвенцын талуудын 14 дүгээр хуралд оролцогч талууд Ази дахь Хонин Тоодогт зориулсан шинэчилсэн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг санал нэгтэйгээр баталлаа!

Read more

CMS COP14 дээр тоодог шувуу анхаарлын төвд байв

2024 оны 2-р сард болсон Нүүдлийн зүйлийн тухай конвенцын талуудын 14 дүгээр хуралд (CMS COP14) Тоодог шувууд олны анхаарлын төвд байлаа. Зохион байгуулагч Узбекистан

Read more

Зэрлэг амьтдын нүүдлийн зүйлүүдийг хамгаалах конвенцын талуудын 13 –р бага хурал дээр Тоодог шувууны хамгааллын асуудлаар хэлэлцэв

Нүүдлийн зүйлүүдийг хамгаалах конвенцын талуудын 13-р бага хурал Энэтхэгийн Гандигар хотноо хуралдлаа. Энэ жил Ази тив дахь тоодгийн төрөл зүйлүүдийг хамгаалах үйл ажиллагааг нэмэгдүүлж,

Read more

Ази дахь Тоодог шувууг хамгаалах шинэ үйл ажиллагааны хөтөлбөр

Ази дахь Тоодог шувууг хамгаалах Үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг шинэчлэх ажилд Евро Азийн Тоодог судлалын холбоо тэргүүлэх үүрэгтэй оролцож байна. Бид Ази тивийн хэмжээнд 30

Read more

Зэрлэг амьтдын нүүдлийн зүйлүүдийг хамгаалах тухай конвенцын дагуу тоодог шувуу хамгаалах үйл ажиллагаанд оруулах санал

2020 оны 2-р сард болох Зэрлэг амьтдын нүүдлийн зүйлүүдийг хамгаалах тухай конвенцод нэгдэн орсон талуудын Бага хурал дээр Тоодог шувуу, Хонин тоодог, жороо тоодог,

Read more

Нийтлэл: Ази дахь тоодог шувууг мөхөхөөс сэргийлэх нь.

Ази тивийн гучин зохиогчид нийлж “Тоодгийн зургаан төрөл зүйлийн хамгааллыг онцгойлон анхаарч, эрчимжүүлэхгүй бол энэ бүх зургаан төрөл зүйлийг удаан хугацаанд судлах бараг боломжгүй

Read more

Нүүдлийн Тоодог шувуудын хамгаалалд зориулсан Шувуудын амьдралын дэлхийн чуулган

Абу Даби-д болсон Нүүдлийн Шувуудын амьдралын дэлхийн чуулганаар тоодог шувууны хамгааллын асуудалд онцгойлон анхаарал хандуулсан. Тоодог шувууны нийт 26 зүйл байдгаас 15 нь Олон

Read more

ЗАНЗХК – ийн хурал дээр Хятадын тэргүүлэх амьтан хамгаалах байгууллагаас Тоодог шувууны талаар симпозиум зохион байгууллаа.

Хятадын тэргүүлэх амьтан хамгаалах байгууллага “Хятадын биологийн олон янз байдлын хамгаалал ба Ногоон хөгжлийн сан”(ХБОЯБХНХС) – аас Ази дахь тоодог шувууг хамгаалах хөтөлбөрийн санал

Read more

Азийн орнууд Ази дахь Тоодог шувууны хамгааллын асуудлыг зохицуулж эхэллээ

Нүүдлийн шувуудын ангилалд багтдаг Ази дахь тоодог шувуудын хамгааллын гол арга нь олон улсын хамтын ажиллагаа юм. 125 орон нэгдэж гарын үсэг зурсан олон

Read more