Хонин тоодогийн дэлхийн популяцийн шинэ тооцоо

Популяцийн шинэ тооцоогоор Хонин тоодогийн тархац нутгийн 30%-ийг эзэлдэг Төв Азид өнөөгийн байдлаар энэ зүйлийн дэлхийн популяцийн ердөө 1%  оршин буйг олжээ. Төв Азид ойролцоогоор 500 бодгаль буйг Ногтруу сэтгүүлийн тусгай дугаарт нийтэлсэн мэдээлэл (голцуу Евро-азийн тоодог судлалын холбооны гишүүдийн цуглуулсан мэдээлэл) харуулж байна. Сүүлийн таван жилийн хугацаанд цуглуулсан мэдээллийн нийлбэр дүнгээр зохиогч дэлхийн хэмжээнд 29000-32500 Хонин тоодог үлдсэн гэж тооцоолсон нь 2014 онд дэлхий даяар нийтлэгдсэн сүүлийн тооцооноос 40%-иар буурсан байна.

Шинэ өгүүллийг эндээс татаж авна уу [pdf]

Зураг: Казахстан дахь Өрнийн Хонин тоодог, С.Шмыгалев