Төв Ази дахь Хонин Тоодогийн талаарх Sandgrouse сэтгүүлийн тусгай дугаар

Шувуу судлалын “Ногтруу” (Sandgrouse) сэтгүүлийн тусгай дугаарт Хонин тоодогийн талаарх арван долоон нийтлэл багтсан бөгөөд эдгээрийн нэлээдгүй нь Евро-азийн тоодог судлалын холбооны түншүүдийн бичсэн нийтлэл болохыг онцолж байна! Эдгээрт Кавказ, Турк зэрэг улсыг хамруулан Төв Ази дахь уг зүйлийн тархцын газарзүйн хамрах хүрээг бүрэн хэмжээгээр тусгаснаас гадна нийтлэл бүр популяцийн тооцоо, аюул заналлын үнэлгээ, байгаль хамгаалах арга хэмжээний зөвлөмж зэргийг агуулсан байна.

Эдгээр нийтлэлүүд нь Харилцан итгэлцлийн сангийн (Trust for Mutual Understanding) санхүүжилт болон Ойрхи Дорнод, Кавказ болон Төв Азийн шувуу судлалын нийгэмлэгийн (OSME) дэмжлэгээр хэвлэгдсэн болно. Тусгай дугаарын хураангуйг бүс нутгуудын хэл рүү орчуулсан цахим хуулбар удахгүй гарах гэж байна. Тусгай дугаарыг IUCN Тоодог судлаачдын бүлгийн дарга нар болох Др Мими Кесслер болон Доктор Найжел Коллар нар хянана.

Та тусгай дугаарыг бүтнээр нь эндээс [pdf], эсвэл нийтлэл тус болгоныг доороос татаж авах  боломжтой.

Mimi Kessler & Nigel Collar. Editors’ preface.

Mimi Kessler. Status of the Western Great Bustard Otis tarda tarda in Asia and its significance to an updated estimate of the global population of Great Bustards.

Rahim Abdulkarimi. The Great Bustard Otis tarda tarda is faced with extinction in Iran.

Eldar Anverovich Rustamov. The Great Bustard Otis tarda tarda is Critically Endangered in Turkmenistan.

Roman Daniilovich Kashkarov, Yulia Olegovna Mitropolskaya & Anna Gennadyevna Ten. The historical and current status of the Great Bustard Otis tarda tarda in Uzbekistan, a key winter refuge.

Mimi Kessler & Fedor Grigorievich Bidashko. The historically abundant Great Bustard Otis tarda tarda is almost extirpated from western Kazakhstan.

Maxim Koshkin, Aleksei Timoshenko & Albert Salemgareev. The diminished status of the Great Bustard Otis tarda tarda in central Kazakhstan.

Georgiy Shakula, Fedor Shakula, Vladimir Shakula, Svetlana Baskakova & Mimi Kessler. Southern Kazakhstan is crucial to the survival of Central Asia’s remaining Great Bustard Otis tarda tarda populations.

Georgiy Shakula, Fedor Shakula, Svetlana Baskakova & Mimi Kessler. A comprehensive review of records shows eastern Kazakhstan has multiple opportunities to conserve the Great Bustard Otis tarda tarda year-round.

Konstantin Pavlovich Prokopov. Breeding and migratory Great Bustards Otis tarda tarda persist in the Zaisan lake basin, eastern Kazakhstan.

Rustam Sharifovich Muratov & Khursand Mirzoshoevich Talbonov. The near-extirpation of the Great Bustard Otis tarda tarda as a wintering and breeding species in Tajikistan.

Sergei V Kulagin. Status of the Great Bustard Otis tarda tarda in Kyrgyzstan.

Aleksandr Alekseevich Nefedov. The urgent need for a transboundary steppe sanctuary to secure the last Great Bustard Otis tarda tarda populations in western Siberia and northern Kazakhstan.

Muyang Wang & Weikang Yang. The diminishing status of the Great Bustard Otis tarda tarda in Xinjiang province, north-west China.

Zulfu Farajli. The loss of wintering Great Bustards Otis tarda tarda from the steppes of Azerbaijan.

Viktor Fedosov & Gadzhibek Dzhamirzoyev. The steady decline of the Great Bustard Otis tarda tarda in the Russian Caucasus.

Ïbrahіm Kaan Özgencіl, Melіsa Soyluer, Mehmet Mahіr Karataş & Ferdі Akarsu. Unconventional habitat choices by some Great Bustard Otis tarda tarda populations in Turkey.