Зуны судалгааг Селестрон ивээн тэтгэлээ

Селестронкомпани(Celestron, Inc.) Монгол орны хонин тоодгийн популяцийн судалгааг дэмжиж, оптик тоног төхөөрөмжөөр хангахаа мэдэгдэв. Ажиглахад бэрх, нуугдмал зүйл болох хонин тоодгийг судлах арав гаруй жилийн хүнд хэцүү даалгаврыг биелүүлэхэд манай багийнхантай Селестроны телескоп, дуран үргэлж хамт байсан. Бидний судалгааг урт хугацаанд дэмжсээр ирсэн Селестрон компанид талархал илэрхийлье!

2016 оны 6-р сар