Р. Флатз

Рамона Флатз бол Доктор Смитийн Генетикийн лабораторийн судлаач эрдэмтэн юм. Тэрээр Аризона мужийн Их сургуулиас Биологийн ухааны магистрын зэргээ авсан бөгөөд молекулын экологи, хамгааллын

Read more

М. Сантос

Малиа Сантос бакалаврын дипломын ажлын сэдвээ Тоодог шувууны популяцийн генетикийн чиглэлээр хамгаалсан. Тэрээр өмнө нь Доктор Кристофер Смитийн хамт Жошуа модны популяцид цаг уурын

Read more