Доктор Н. Цэвээнмядаг

Доктор Н. Цэвээнмядаг нь тоодог шувууны урт хугацааны ажиглалтыг хийж байгаа эрдэмтэн. Монгол орны тусгай хамгаалалттай газар нутгуудад ажиллаж байсан. Тэрээр саяхан Монголын Шинжлэх

Read more

Доктор Б. Нямбаяр

Доктор Б. Нямбаяр нь МЗАСХТ–ийн үүсгэн байгуулагч бөгөөд захирал. Б. Нямбаяр нь нүүдлийн шувууны чиглэлээр судалгаа хийж АНУ-ын Бойзе мужийн Их сургуульд Биологийн ухааны

Read more