Ж. Тулаев

Журабек Тулаев бол Узбекстаны Үндэсний Их Сургуулийн Амьтан судлалын тэнхимийн оюутан юм. Одоогоор Узбекстаны Шинжлэх Ухааны Академийн Амьтан Судлалын Хүрээлэнд цагийн ажилтнаар ажиллаж байна.

Read more