NRCC

Умардын хадтай уул нурууг хамгаалах нийгэмлэг (NRCC) бол үр дүнтэй манлайллыг дэмжиж, шинийг санаачилсан бодлого, үйл ажиллагааг өрнүүлэн, найдвартай мэдлэг, шинжлэх ухаанч мэдээллийг нэгтгэх

Read more