Г. Нацаг

Г. Нацаг Монгол улсын их сургуулийн төгсөх ангийн оюутан байхдаа 2008 онд манай багт талбайн туслах ажилтнаар ажиллаж эхэлсэн. Архангай аймгийн уугуул иргэн. Нацаг

Read more

Д. Эрдэнэцэцэг

Д. Эрдэнэцэцэг. Эрдэнэцэцэг Монголын хойд хэсэгт талбайн кэмп менежерээр 10 гаруй жил ажилласан. Ямар ч хөргөгч, цахилгаан, усаа шууд бэлэн авах боломжгүй хөдөө хээрийн

Read more

Д. Доржхүрэл

Д. Доржхүрэл. Доржхүрэл Монголын хойд хэсэгт энхэл донхол, ямар ч тэмдэг тэмдэглэгээгүй шороон замаар 30 гаруй жил машин жолоодог байна. Найдвартай, мэргэжлийн жолоочийн хувьд

Read more

Ү. Түвшин

Ү. Түвшин. Эко Ази их сургуулийг төгссөн Түвшин Монгол Улсын Их Сургуульд магистрын хөтөлбөрт хамрагдаж төгссөн. Түвшин том шувуудыг барих, тэмдэг тавих тал дээр

Read more

Б. Дашням

Б. Дашням. Дашням бол Монголын хойд хэсгийн нийслэл Мөрөн хотын уугуул иргэн, их сургуулийн төгсөх ангийн оюутан байхдаа 2007 онд манай багт нэгдэн ажиллаж

Read more