Хятад дах Өрнийн Хонин тоодогийн амьдрах орчны чанарт нөлөөлж буй гол хүчин зүйл хүнийнөлөөлөл болох нь тогтоогджээ

Хятадын Шинжлэх Ухааны Академийн Шинжааны Экологи, Газарзүйн Хүрээлэн (XIEG) болон Евро-азийн тоодог судлалын холбооны судлаачдын хамтарсан судалгаагаар Баруун Хятадын Хонинтоодогийн популяцийн амьдрах орчны чанарт

Read more

“Хятадын шувуу ажиглагч”-ийн тусгай дугаарт Хонин тоодогийг онцолжээ

Шинжлэх ухааны алдартай “Хятадын шувуу ажиглагч” сэтгүүлийн шувуу ажиглагчид, байгаль хамгааллын судлаачид, нөөцийн ажилтнууд болон сайн дурын ажилтнууд зэрэг өргөн хүрээний зохиолчдын нийтлэлийг багтаасан

Read more

Тоодог шувууны төрөл зүйлүүдийн хувьд сайн эхлэл үүсгэх оролдлогууд

“Сүүлчийн нислэг: Евразид шүтээн болсон Тоодгийн төрөл зүйлүүдийг хамгаалах ажлын дүнд Энэтхэгийн жороо тоодог, Бенгалийн хонин тоодог, жороо тоодог, хонин тоодог гэсэн тоодгийн дөрвөн

Read more

Тоодог шувууны тухай баримтат кино Хятадын үзэгч олонд хүрлээ

Монголын үзэгчдэд зориулан Евро Азийн Тоодог судлалын холбооноос бүтээсэн Тоодог шувууны тухай баримтат киног “Хятадын биологийн олон янз байдлын хамгаалал ба Ногоон хөгжлийн сан”

Read more

Есть ли будущее у дрофы в Казахстане? – Зеленый мир

«Пугливость и осторожность дрофы усложнили про-цесс изучения. Во время наблюдений на плато Караой при виде автомобиля птицы улетали аж за 4 километра, – делится

Read more

Нейшнл жеографикийн судалгаагаар Азийн тоодог шувууны хамгааллын асуудлыг олон нийтийн анхааралд өртүүлж чадсан юм

Вашингтон ДС –д болсон Нейшнл жеографик нийгэмлэгийн судлаачдын форумд Доктор Мими Кесслер урилгаар оролцож судалгааны ажлын нэг хэсэг болох “Тоодог шувууны нууц амьдрал” –ын

Read more

Государства азиатских стран будут сотрудничать, чтобы сохранить большую дрофу – Ремез

“Мы надеемся на сотрудничество всех азиатских стран и приглашаем исследователей и бедвочеров сделать свой вклад по сбору информации, направленной на сохранение этого редкого вида,

Read more