Ази дахь Тоодог шувууг хамгаалах шинэ үйл ажиллагааны хөтөлбөр

Ази дахь Тоодог шувууг хамгаалах Үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг шинэчлэх ажилд Евро Азийн Тоодог судлалын холбоо тэргүүлэх үүрэгтэй оролцож байна. Бид Ази тивийн хэмжээнд 30

Read more

Зэрлэг амьтдын нүүдлийн зүйлүүдийг хамгаалах тухай конвенцын дагуу тоодог шувуу хамгаалах үйл ажиллагаанд оруулах санал

2020 оны 2-р сард болох Зэрлэг амьтдын нүүдлийн зүйлүүдийг хамгаалах тухай конвенцод нэгдэн орсон талуудын Бага хурал дээр Тоодог шувуу, Хонин тоодог, жороо тоодог,

Read more

Тоодог шувуу – Казахстаны Оны шувуу

Казахстаны Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах холбоо (КБОЯБХХ) болон Казакстан дахь Шувуу хамгаалах холбооны гишүүд Тоодог шувууг Казахстаны 2019 оны “Оны шувуу” – гаар

Read more

Есөн илтгэгч Азийн Биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах нийгэмлэг дээр тоодог хамгааллын асуудалд голлон анхаарч илтгэл тавилаа.

Киргизстаны Бишкек хотод болсон Азийн Биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах нийгэмлэгийн Азийн хэсгийн бага хурал дээр зохион байгуулагдсан симпозиумаар хойд Евро-ази дахь Хонин тоодог, Ямаан

Read more

Нийтлэл: Ази дахь тоодог шувууг мөхөхөөс сэргийлэх нь.

Ази тивийн гучин зохиогчид нийлж “Тоодгийн зургаан төрөл зүйлийн хамгааллыг онцгойлон анхаарч, эрчимжүүлэхгүй бол энэ бүх зургаан төрөл зүйлийг удаан хугацаанд судлах бараг боломжгүй

Read more

Нейшнл жеографикийн судалгаагаар Азийн тоодог шувууны хамгааллын асуудлыг олон нийтийн анхааралд өртүүлж чадсан юм

Вашингтон ДС –д болсон Нейшнл жеографик нийгэмлэгийн судлаачдын форумд Доктор Мими Кесслер урилгаар оролцож судалгааны ажлын нэг хэсэг болох “Тоодог шувууны нууц амьдрал” –ын

Read more

Шинэ судалгаа: Тоодог шувууны дэд төрөл зүйл генетикийн хувьд мөхөж байна

Манай судалгааны баг Ази тив дахь Тоодог шувууны мөхөх аюулд ороод байгаа бүлгэмдэлээс авсан генетикийн дээжийг (шувууны өднөөс унасан) цуглуулан өнгөрсөн арван жилд хийсэн

Read more

Өвлийн улиралд тоодог шувууны үзүүлэх физиологийн хариу үйлдлийн талаарх шинэ судалгаа

Өвлийн улирлыг давж гарахын тулд зүүн бүсийн Тоодог шувууны дэд зүйлүүдийн гормоны хариу үйлдлийг судлах замаар бид “Ерөнхий ба Харьцуулсан Эндокринологи” шинжлэх ухааны сэтгүүлд

Read more

Нүүдлийн Тоодог шувуудын хамгаалалд зориулсан Шувуудын амьдралын дэлхийн чуулган

Абу Даби-д болсон Нүүдлийн Шувуудын амьдралын дэлхийн чуулганаар тоодог шувууны хамгааллын асуудалд онцгойлон анхаарал хандуулсан. Тоодог шувууны нийт 26 зүйл байдгаас 15 нь Олон

Read more