Нийтлэл: Ази дахь тоодог шувууг мөхөхөөс сэргийлэх нь.

Ази тивийн гучин зохиогчид нийлж “Тоодгийн зургаан төрөл зүйлийн хамгааллыг онцгойлон анхаарч, эрчимжүүлэхгүй бол энэ бүх зургаан төрөл зүйлийг удаан хугацаанд судлах бараг боломжгүй

Read more

Нейшнл жеографикийн судалгаагаар Азийн тоодог шувууны хамгааллын асуудлыг олон нийтийн анхааралд өртүүлж чадсан юм

Вашингтон ДС –д болсон Нейшнл жеографик нийгэмлэгийн судлаачдын форумд Доктор Мими Кесслер урилгаар оролцож судалгааны ажлын нэг хэсэг болох “Тоодог шувууны нууц амьдрал” –ын

Read more

Шинэ судалгаа: Тоодог шувууны дэд төрөл зүйл генетикийн хувьд мөхөж байна

Манай судалгааны баг Ази тив дахь Тоодог шувууны мөхөх аюулд ороод байгаа бүлгэмдэлээс авсан генетикийн дээжийг (шувууны өднөөс унасан) цуглуулан өнгөрсөн арван жилд хийсэн

Read more

Өвлийн улиралд тоодог шувууны үзүүлэх физиологийн хариу үйлдлийн талаарх шинэ судалгаа

Өвлийн улирлыг давж гарахын тулд зүүн бүсийн Тоодог шувууны дэд зүйлүүдийн гормоны хариу үйлдлийг судлах замаар бид “Ерөнхий ба Харьцуулсан Эндокринологи” шинжлэх ухааны сэтгүүлд

Read more

Нүүдлийн Тоодог шувуудын хамгаалалд зориулсан Шувуудын амьдралын дэлхийн чуулган

Абу Даби-д болсон Нүүдлийн Шувуудын амьдралын дэлхийн чуулганаар тоодог шувууны хамгааллын асуудалд онцгойлон анхаарал хандуулсан. Тоодог шувууны нийт 26 зүйл байдгаас 15 нь Олон

Read more

ЗАНЗХК – ийн хурал дээр Хятадын тэргүүлэх амьтан хамгаалах байгууллагаас Тоодог шувууны талаар симпозиум зохион байгууллаа.

Хятадын тэргүүлэх амьтан хамгаалах байгууллага “Хятадын биологийн олон янз байдлын хамгаалал ба Ногоон хөгжлийн сан”(ХБОЯБХНХС) – аас Ази дахь тоодог шувууг хамгаалах хөтөлбөрийн санал

Read more

Азийн орнууд Ази дахь Тоодог шувууны хамгааллын асуудлыг зохицуулж эхэллээ

Нүүдлийн шувуудын ангилалд багтдаг Ази дахь тоодог шувуудын хамгааллын гол арга нь олон улсын хамтын ажиллагаа юм. 125 орон нэгдэж гарын үсэг зурсан олон

Read more

ЗАНЗХК- ийн хуралд Ази дахь тоодог шувууг хамгаалах хөтөлбөрийн саналыг хүргүүлэв

Азийн орнуудын засгийн газруудаас хэрэгжүүлэх Тоодог шувууны хамгааллын хамтын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг ЗАНЗХК- ийн Шинжлэх ухааны зөвлөлөөс баталлаа. Евро Азийн Тоодог шувууны холбоо, Монгол

Read more

Монгол улс ЗАНЗХК –д Зөвшилцсөн асуудалтай холбогдуулан санал хүргүүллээ

Монгол улсын засгийн газар, Евро Азийн Тоодог судлалын нийгэмлэг болон Монгол улсын зэрлэг амьтан судлах, хамгаалах төвтэй хамтран Зэрлэг амьтдын нүүдлийн зүйлүүдийг хамгаалах тухай

Read more

“Ази дахь Тоодог шувууны хамгааллыг сайжруулах нь” сэдэвт бага хурал өндөрлөлөө

Ази дахь Тоодог шувууны төлөв байдал, тэдэнд учирч буй аюул заналын талаар мэдээллийг хуваалцаж, тоодгийн төрөл зүйлийн хамгааллын асуудалд санал зөвлөмж гаргах зорилгоор Монгол

Read more