Гурван орныг дамнасан замын өвлийн судалгаа

Узбекстан дахь манай магистрын ангийн оюутнуудын одоо хэрэгжүүлж буй ажлуудаас гадна, бид Казакстаны өмнөд, зүүн өмнөд хэсэг ба Туркменистан дахь тоодог шувууны өвлийн тооллогын

Read more

Тоодог шувууны өвөлжилтийн судалгааг хийх Узбекстаны оюутнууд

2020 оны 1 сараас эхлээд, Евро Азийн Тоодог Судлалын холбооноос Узбекстаны Үндэсний Их Сургуулийн оюутан Журабек Тулаевийг Узбекстаны зүүн хойд хэсэг дахь Тоодог шувууг

Read more

Есөн илтгэгч Азийн Биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах нийгэмлэг дээр тоодог хамгааллын асуудалд голлон анхаарч илтгэл тавилаа.

Киргизстаны Бишкек хотод болсон Азийн Биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах нийгэмлэгийн Азийн хэсгийн бага хурал дээр зохион байгуулагдсан симпозиумаар хойд Евро-ази дахь Хонин тоодог, Ямаан

Read more

Нийтлэл: Ази дахь тоодог шувууг мөхөхөөс сэргийлэх нь.

Ази тивийн гучин зохиогчид нийлж “Тоодгийн зургаан төрөл зүйлийн хамгааллыг онцгойлон анхаарч, эрчимжүүлэхгүй бол энэ бүх зургаан төрөл зүйлийг удаан хугацаанд судлах бараг боломжгүй

Read more

Шинэ судалгаа: Тоодог шувууны дэд төрөл зүйл генетикийн хувьд мөхөж байна

Манай судалгааны баг Ази тив дахь Тоодог шувууны мөхөх аюулд ороод байгаа бүлгэмдэлээс авсан генетикийн дээжийг (шувууны өднөөс унасан) цуглуулан өнгөрсөн арван жилд хийсэн

Read more

Өвлийн улиралд тоодог шувууны үзүүлэх физиологийн хариу үйлдлийн талаарх шинэ судалгаа

Өвлийн улирлыг давж гарахын тулд зүүн бүсийн Тоодог шувууны дэд зүйлүүдийн гормоны хариу үйлдлийг судлах замаар бид “Ерөнхий ба Харьцуулсан Эндокринологи” шинжлэх ухааны сэтгүүлд

Read more

“Ази дахь Тоодог шувууны хамгааллыг сайжруулах нь” сэдэвт бага хурал өндөрлөлөө

Ази дахь Тоодог шувууны төлөв байдал, тэдэнд учирч буй аюул заналын талаар мэдээллийг хуваалцаж, тоодгийн төрөл зүйлийн хамгааллын асуудалд санал зөвлөмж гаргах зорилгоор Монгол

Read more

Казахстаны алслагдсан газрын тоодог шувууны судалгаа

Евро Азийн тоодог шувуу судлалын нийгэмлэг Тоодог шувууны шинэ үүлдрийн төрөл зүйлийн хайгуул хийх зорилгоор Казахстаны Баруун, Өмнөд, Зүүн хэсгүүдэд хамтарсан судалгаа хийлээ.  Уг

Read more

Казахстаны Өмнөд хэсэг дахь одой тоодогын цугларах газар

Дикая Природа хэмээх ашгийн бус шувуу хамгааллын байгууллагын ажилчидыг бүрэлдэхүүндээ багтаасан Евро Азийн тоодог судлалын нийгэмлэгийн хамтран зүтгэгчдийн баг Казахстаны Өмнөд хэсэг дахь алслагдсан

Read more