Тоодог шувуу – Казахстаны Оны шувуу

Казахстаны Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах холбоо (КБОЯБХХ) болон Казакстан дахь Шувуу хамгаалах холбооны гишүүд Тоодог шувууг Казахстаны 2019 оны “Оны шувуу” – гаар

Read more

Есөн илтгэгч Азийн Биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах нийгэмлэг дээр тоодог хамгааллын асуудалд голлон анхаарч илтгэл тавилаа.

Киргизстаны Бишкек хотод болсон Азийн Биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах нийгэмлэгийн Азийн хэсгийн бага хурал дээр зохион байгуулагдсан симпозиумаар хойд Евро-ази дахь Хонин тоодог, Ямаан

Read more

Нийтлэл: Ази дахь тоодог шувууг мөхөхөөс сэргийлэх нь.

Ази тивийн гучин зохиогчид нийлж “Тоодгийн зургаан төрөл зүйлийн хамгааллыг онцгойлон анхаарч, эрчимжүүлэхгүй бол энэ бүх зургаан төрөл зүйлийг удаан хугацаанд судлах бараг боломжгүй

Read more

Нейшнл жеографикийн судалгаагаар Азийн тоодог шувууны хамгааллын асуудлыг олон нийтийн анхааралд өртүүлж чадсан юм

Вашингтон ДС –д болсон Нейшнл жеографик нийгэмлэгийн судлаачдын форумд Доктор Мими Кесслер урилгаар оролцож судалгааны ажлын нэг хэсэг болох “Тоодог шувууны нууц амьдрал” –ын

Read more

Шинэ судалгаа: Тоодог шувууны дэд төрөл зүйл генетикийн хувьд мөхөж байна

Манай судалгааны баг Ази тив дахь Тоодог шувууны мөхөх аюулд ороод байгаа бүлгэмдэлээс авсан генетикийн дээжийг (шувууны өднөөс унасан) цуглуулан өнгөрсөн арван жилд хийсэн

Read more

Өвлийн улиралд тоодог шувууны үзүүлэх физиологийн хариу үйлдлийн талаарх шинэ судалгаа

Өвлийн улирлыг давж гарахын тулд зүүн бүсийн Тоодог шувууны дэд зүйлүүдийн гормоны хариу үйлдлийг судлах замаар бид “Ерөнхий ба Харьцуулсан Эндокринологи” шинжлэх ухааны сэтгүүлд

Read more