Монгол улс ЗАНЗХК –д Зөвшилцсөн асуудалтай холбогдуулан санал хүргүүллээ

Монгол улсын засгийн газар, Евро Азийн Тоодог судлалын нийгэмлэг болон Монгол улсын зэрлэг амьтан судлах, хамгаалах төвтэй хамтран Зэрлэг амьтдын нүүдлийн зүйлүүдийг хамгаалах тухай

Read more

“Ази дахь Тоодог шувууны хамгааллыг сайжруулах нь” сэдэвт бага хурал өндөрлөлөө

Ази дахь Тоодог шувууны төлөв байдал, тэдэнд учирч буй аюул заналын талаар мэдээллийг хуваалцаж, тоодгийн төрөл зүйлийн хамгааллын асуудалд санал зөвлөмж гаргах зорилгоор Монгол

Read more

Улс орнууд хонин тоодгийн хамгааллыг нэмэгдүүлэх үүрэг хүлээлээ!

Зэрлэг амьтдын нүүдлийн зүйлүүдийг хамгаалах конвенцид нэгдсэн орнууд дэлхийн хэмжээнд хонин тоодгийн хамгааллын түвшинг нэмэгдүүлэх шаардлагатайг санал нэгтэйгээр хүлээн зөвшөөрлөө. Тус конвенцын талууд манай

Read more

Зэрлэг амьтдын нүүдлийн зүйлүүдийг хамгаалах конвенц (CMS)-ын талуудын уулзалтаар санал хураана

Зэрлэг амьтдын нүүдлийн зүйлүүдийг хамгаалах конвенцын хүрээнд хонин тоодгийн хамгааллыг нэмэгдүүлэх зорилгоор манай баг санал боловсруулсан бөгөөд 11 сард Кито хотноо болох Конвенцын талуудын

Read more

Зэрлэг амьтдын нүүдлийн зүйлүүдийг хамгаалах конвенцид санал хүргүүллээ

Даян дэлхийн хэмжээнд хонин тоодгийн хамгааллыг нэмэгдүүлэх талаар манай багийн боловсруулсан саналыг Монгол улсын засгийн газар Зэрлэг амьтдын нүүдлийн зүйлүүдийг хамгаалах конвенцын газарт уламжиллаа.

Read more

Хонин тоодгийг хамгаалах санал “Гол” байр эзэлнэ

Зэрлэг амьтдын нүүдлийн зүйлүүдийг хамгаалах конвенц (CMS)-ын хүрээнд хонин тоодгийн хамгааллыг нэмэгдүүлэх санал тус конвенцын Талуудын уулзалтаар хэлэлцэх гол асуудлын нэгээр тус нэрлэгджээ. Энэхүү

Read more